شرح رویداد

ما در دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع به دنبال شناسایی گروه های دانش بنیان، نوپا و حمایت از آن ها به منظور طراحی و ساخت «نانوحسگر زیستی تشخیص سریع» هستیم.

گروه های دانش بنیان خلاق و نوآور، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، و سایر پژوهشگران و فناوران از داخل و خارج کشور می‌توانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و از فرصت جذب تسهیلات ستاد توسعه زیست فناوری کشور، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری و سایر شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری همکار در رویداد تجاری‌سازی برای برندگان نهایی رویداد بهر‌ه‌مند شوند.

 

آن‌چه پیش رو دارید، راهنمای شرکت در این رویداد است که به توصیف مساله، ملاحظات فنی، معیارهای ارزیابی طرح‌ها، و فرایند و زمان‌بندی برگزاری رویداد می‌پردازد. اگر ایده‌ای در ذهن دارید، همین حالا دست به کار شوید…

جوایز و حمایت ها

تعداد و عناوین طرح های دریافتی

تعداد و عناوین طرح های دریافتی رویداد ۹۹ تاکنون

تعداد و عناوین طرح های دریافتی رویداد ۹۸

۷

۲۸

عناوین طرح‎های دریافتی

مهلت ثبت طرح

  • روز
  • ساعت
  • دقیقه
  • ثانیه
  • آرشیو تصویری فرآیند رویداد ۹۸