اخبار حسگرهای تشخیص سریع

رویدادها

اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع

اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع با هدف شناسایی گروه های دانش بنیان، نوپا و حمایت از آن ها به منظور طراحی و ساخت «نانوحسگر زیستی تشخیص سریع» برگزار می گردد.

گروه های دانش بنیان خلاق و نوآور، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، و سایر پژوهشگران و فناوران از داخل و خارج کشور می‌توانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و از فرصت جذب تسهیلات ستاد توسعه زیست فناوری کشور، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری و سایر شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری همکار در رویداد تجاری‌سازی برای برندگان نهایی رویداد بهر‌ه‌مند شوند.

 

زمان برگزاری رویداد: خرداد ماه ۱۳۹۸

محل برگزاری: تهران

مهلت ثبت طرح: تا ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

             تمدید تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

حامیان ما

همکاران ما