طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع بیماری اسهال کلی باسیلوزی گوساله ها با کمک نانو ذرات لاتکس متصل به آنتی بادی نوترکیب