ثبت نام جهت حضور دانشجویان، اساتید، شرکت ها، صندوق ها و … در دومین رویداد طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع بصورت آزاد (بدون ارائه و ثبت طرح)-۱۳۹۹

  • هزینه ثبت نام شامل هزینه های پک و کتابچه، پذیرایی و ناهار درروز برگزاری رویداد می باشد.
  • توجه: ثبت نام تنها زمانی کامل می شود که مبلغ مورد نظر با موفقیت واریز گردد.