شرح رویداد

ما در اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع به دنبال شناسایی گروه های دانش بنیان، نوپا و حمایت از آن ها به منظور طراحی و ساخت «نانوحسگر زیستی تشخیص سریع» هستیم.

گروه های دانش بنیان خلاق و نوآور، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، و سایر پژوهشگران و فناوران از داخل و خارج کشور می‌توانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و از فرصت جذب تسهیلات ستاد توسعه زیست فناوری کشور، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری و سایر شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری همکار در رویداد تجاری‌سازی برای برندگان نهایی رویداد بهر‌ه‌مند شوند.

 

آن‌چه پیش رو دارید، راهنمای شرکت در این رویداد است که به توصیف مساله، ملاحظات فنی، معیارهای ارزیابی طرح‌ها، و فرایند و زمان‌بندی برگزاری رویداد می‌پردازد. اگر ایده‌ای در ذهن دارید، همین حالا دست به کار شوید…

حمایت ها

جوایز نقدی به گروه‎های برتر جمعا به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال

cash

گواهینامه معتبر از ستاد توسعه زیست فناوری

caert

گرنت پژوهشی وتدوین طرح توسعه کسب و کار

grant21

حضور رایگان در مدرسه تابستانی طراحی حسگرها

summerschool

حضور رایگان تیم ‎های‎برتر در دوره پیش‎‌شتاب‎دهی

preAcc

معرفی به شتاب‎ دهنده‎ها و صندوق ‎های سرمایه‎گذاری

rocket

فرآیند پذیرش طرح ها

Picture7 ext

تعداد و عناوین طرح های دریافتی تاکنون

۰

عناوین طرح‎های دریافتی

مهلت ثبت طرح

[countdown date="4 May 2019"]

اخبار حسگرهای تشخیص سریع