شرح رویداد

جوایز و حمایت ها

تعداد و عناوین طرح های دریافتی

تعداد و عناوین طرح های دریافتی رویداد ۱۴۰۰

تعداد و عناوین طرح های دریافتی رویداد ۹۹

۲۸

عناوین طرح‎های دریافتی

۷

مهلت ثبت طرح

  • روز
  • ساعت
  • دقیقه
  • ثانیه
  • آرشیو تصویری فرآیند رویداد ۹۸