ساخت نانوبیوسنسوری برای تشخیص یک ساعته کووید-۱۹ از نمونه خون

گروهی از محققان دانشگاه شهرکرد با استفاده از نانوذرات طلا به ساخت بیوسنسورهای پاسخ سریع دست یافتند که در مدت یک ساعت وجود ویروس کووید-۱۹ را در نمونه خون مبتلایان تشخیص می‌دهد و به گفته آنها دقت این نانو بیوسنسور با کیت‌های CR برابری می‌کند.

دکتر زهرا ایزدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد، ضمن اشاره به طراحی و ساخت بیو حسگر برای تشخیص سریع و دقیق ویروس کرونا، اظهار داشت: هدف ما از ساخت این بیو حسگر، طراحی ابزارهای تشخیصی برای ویروس کرونا بوده که جهت استفاده از آن احتیاج به پرسنل متخصص نباشد، ضمن آنکه روشی را برای کاهش هزینه های تست های در ارتباط با این ویروس عرضه دهیم.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس مبادرت به طراحی و ساخت بیو حسگرهای الکترونیکی کردیم، افزود: با استفاده از کیت قادر خواهیم بود حضور ویروس را از راه تعقیب جریان و یا مقاومت و تکنیک های الکتروشیمیایی ردیابی نماییم.

ایزدی ضمن اشاره به جزئیات اجرای این طرح، تصریح کرد: ما برای این منظور پروب اختصاصی ویروس کرونا را بر روی سطح گرافیتی تثبیت کردیم و با استفاده از نانوذرات طلا این سطح را افزایش دادیم تا بتوانیم حساسیت این روش را افزایش دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی این مطالعات را با روش های رایج موجود مورد بررسی قرار دادیم.

وی کیت ساخته شده را از نوع کیت های تشخیص سریع دانست و تصریح کرد: نانو بیوسنسور ساخته شده می تواند در کمتر از یک ساعت حضور ویروس کووید-۱۹ را شناسایی کند.

ایزدی با اشاره به اینکه این کیت تابحال بر مبنای رشته مکمل سنتتیک انجام شده است، اظهار نمود: فاز بعدی ما مطالعه بر روی نمونه های واقعی و حقیقی در ارتباط با افراد مبتلا به کووید-۱۹ است که از آنها نمونه هایی را دریافت خواهیم کرد و حسگر ساخته شده را با این نمونه ها تست می نماییم.

این محقق با تکیه بر اینکه این پروژه بر مبنای فراخوان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اجرایی شده است، اظهار داشت: این طرح تقاضامحور است و بخشی از هزینه های این طرح از جانب دانشگاه شهرکرد پرداخت شده است.

وی ضمن اشاره به لزوم استفاده از نانو ذرات در بیو حسگر ساخته شده، توضیح داد: از آنجایی که فعالیت ما بر روی سطح الکترود ۴ میلی‎ متر انجام می شود، جهت استفاده بیشتر از این سطح و افزایش نسبت سطح به حجم، از نانو ذراتی استفاده کردیم که در یک سطح تعداد بیشتری پروب مستقر نماییم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: در صورتی نهایی شدن این حسگر، بر خلاف روش Real Time PCR که محدودیت انجام تست وجود دارد، به صورت همزمان می توان بدون هیچ محدودیتی تست ها را انجام دهیم و ما در مرحله پس از ساخت این کیت، دستگاه Reader طراحی می نماییم.

به قول وی، این کیت برای انجام واکنش سطح حسگر با رشته مکمل در ارتباط با ویروس، به زمان ۲۰ دقیقه ای نیاز دارد.

ایزدی تصریح کرد: در این کیت از نمونه خون مبتلایان برای تشخیص ویروس کووید-۱۹ استفاده خواهد شد.

وی ضمن اشاره به دقت این محصول، خاطرنشان کرد: ما طبق مطالعات تطبیقی که با کیت های PCR انجام دادیم، مشاهده کردیم که دقت بیو حسگر طراحی شده ما با کیت های PCR برابری می کند؛ ولی هزینه آن هم ۱۵ درصد کمتر از تست های PCR خواهد بود.