برنامه‌ی ملی فناوری‌ نانو کوبا در مسیر تصویب و اجرا

قابلیت شناسایی زیست‌مولکول‌ها جهت درمان بیماری ها و شناسایی آلودگی‌ها و کیفیت هوا

گروهی از متخصصان حوزه‌ی فناوری‌ نانو کوبا، برنامه ملی فناوری‌ نانو این کشور را به وزارت علوم و فناوری کوبا ارائه کردند. هدف از این برنامه، توسعه و ارتقای خدمات و محصولات در حوزه فناوری‌ نانو است.

برنامه ملی فناوری‌ نانو کشور کوبا توسط گروهی از محققان این کشور در وزارت علوم و فناوری این کشور در شهر هاوانا ارائه شد. لوئیس فیلیپ دسدین، سرپرست این گروه و از متخصصان حوزه‌ی فناوری نانو، هدف نهایی از این برنامه را قرار دادن علم و فناوری نانو در برنامه‌ی ملی اقتصادی و اجتماعی ۲۰۳۰ کوبا می‌داند.
در کنفرانسی که با حضور مطبوعات برگزار شد، دسدین به تبیین این برنامه پرداخت و گفت: «این برنامه به‌دنبال افزایش تولید و خدمات مبتنی بر فناوری‌ نانو است تا ارزش افزوده‌ی بیشتری به محصولات قابل صادرات کوبا اضافه کند.» وی می‌افزاید: «این برنامه در جستجوی راهکارهای توسعه نانوحسگرهایی است که قابلیت شناسایی زیست‌مولکول‌ها را در پزشکی داشته باشند و بتوان با استفاده از آن آلودگی‌ها را شناسایی و کیفیت هوا را کنترل کرد. همچنین این برنامه به دنبال نانوساختارهایی است که بتوان از آن به‌عنوان عامل درمانی برای انواع بیماری‌ها نظیر سرطان استفاده کرد.»
در این برنامه پروژه‌های مشترکی با متخصصان مختلف در نظر گرفته شده‌است که در قالب همکاری مشترک انجام می‌شود تا در نهایت چالش‌های اجتماعی سال‌های آتی کوبا رفع شوند. این پروژه‌ها باید تا ۱۵ ماه مارس ۲۰۱۸ توسط کمیته‌ای از متخصصان انتخاب شوند.
علوم نانو شامل مطالعه‌ی پدیده‌ها و دستکاری مواد در مقیاس مولکولی و اتمی است. فناوری‌ نانو نیز طراحی، تولید، استفاده و مشخصه‌یابی ساختارها، ادوات و سامانه‌هایی است که در آن‌ها از نانوساختار استفاده شده‌است.

منبع:

http://www.radiosantacruz.icrt.cu/national-program-of-nanoscience-and-nanotechnology-presented-in-cuba/