نحوه ثبت نام و توضیحات:

 

  • دوره های تخصصی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص، به ۲ صورت تئوری و بازدید آزمایشگاهی خواهد بود.
  • ثبت نام در مدرسه تخصصی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع تنها از طریق سایت شبکه  پیشران  طراحی  و  ساخت  حسگر های  تشخیص سریع  به  نشانی www.fast-diagnostic.ir انجام می شود.
  • شرکت کنندگانی که عضویت آنها در شبکه پیشران مورد تائید قرار گیرد از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد.
  • عدم پرداخت هزینه ثبت نام، به عنوان عدم تمایل به شرکت در دوره های تخصصی مدرسه طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص تلقی خواهد شد. لذا در صورت پرداخت ناموفق، خوهشمند است مجددا تلاش نمایید.

با آرزوی موفقیت شما محقق گرامی.