مرور برچسب

تشخیص_آرسنیک

استفاده از نانوحسگر برای رصد آلودگی خاک و گیاهان

یک گروه تحقیقات بین‌المللی از نوعی نانوحسگر برای رصد آلودگی خاک و گیاهان استفاده کرده است. پیش از این از طیف‌سنجی برای این کار استفاده می‌شد که بسیار زمان‌بر بود. پژوهشگرانی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، فناوری‌های انقلابی و…