نحوه ثبت نام و توضیحات:

 

  • دوره های تخصصی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص، به ۲ صورت تئوری و بازدید آزمایشگاهی خواهد بود.
  • ثبت نام در مدرسه تخصصی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع تنها از طریق سایت شبکه  پیشران  طراحی  و  ساخت  حسگر های  تشخیص سریع  به  نشانی www.fast-diagnostic.ir انجام می شود.
  • شرکت کنندگانی که عضویت آنها در شبکه پیشران مورد تائید قرار گیرد از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد.
  • عدم پرداخت هزینه ثبت نام، به عنوان عدم تمایل به شرکت در دوره های تخصصی مدرسه طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص تلقی خواهد شد. لذا در صورت پرداخت ناموفق، خوهشمند است مجددا تلاش نمایید.

با آرزوی موفقیت شما محقق گرامی.

با سلام مهلت ثبت نام پایان یافته است.