مرور رده

اخبار

نظر به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری رویداد ها و دوره ها بصورت حضوری، به اطلاع می رساند…

مهلت ثبت نام در مدرسه تخصصی نانوبیوسنسور و ارسال ایده و طرح در رویداد تا مورخ 31 تیرماه 1399 تمدید شد.

جلسه چهارم داوری طرح ها

چهارمین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ 1 خرداد ماه  1398 برگزار گردید. در این جلسه فناوران…