مرحله نهایی اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص سریع برگزار شد

مرحله نهایی اولین رویداد ملی طراحی و ساخت حسگر های تشخیص سریع با هدف توسعه فناوری حسگر های تشخیص سریع در کشور و شناسایی و حمایت از  فناوران فعال این حوزه 26 تیر ماه 98 در سالن آمفی تئاتر صندوق نوآوری و شکوفایی  برگزار شد. این رویداد ملی…