گالری تصاویر برگزاری اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

 

 

 

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.