مرور برچسب

ویروس کرونا

تشخیص کرونا با کیت گرافنی تسریع می‌شود

یک شرکت کانادایی با استفاده از گرافن، کیت تشخیص کرونا ساخته که در مدت ۱۵ ثانیه نتایج دقیقی ارائه می‌دهد. این کیت در حال وارد شدن به تست‌های بالینی است. شرکت جی‌ال‌سی مدیکال (GLCM)، یک شرکت تابعه گرافن ایدرز کانادا (GLC)، به تازگی اعلام…