مرور رده

اخبار رویداد

جلسه دوم داوری طرح ها

دومین جلسه داوری طرح های دریافتی روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود…

جلسه اول داوری طرح ها

اولین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت  با حضور داوران گرامی و فناوران ارجمند برگزار گردید.