دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع

دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری کشور…

گروه های دانش بنیان خلاق و نوآور، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، و سایر پژوهشگران و فناوران از داخل و خارج کشور می‌توانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و از فرصت جذب…