نظر به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری رویداد ها و دوره ها بصورت حضوری، به اطلاع می رساند رویداد های شبکه و مدرسه های تخصصی پس از پایان ترم اول سال تحصیلی جدید و در سه ماهه پایانی سال برگزار می شود و زمان دقیق متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.