دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع

دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری کشور برگزار می گردد.

گروه های دانش بنیان خلاق و نوآور، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، و سایر پژوهشگران و فناوران از داخل و خارج کشور می‌توانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و از فرصت جذب تسهیلات ستاد توسعه زیست فناوری کشور، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری و سایر شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری همکار در رویداد تجاری‌سازی برای برندگان نهایی رویداد بهر‌ه‌مند شوند.

💡حوزه های اصلی رویداد:
۱. طراحی و ساخت حسگرهای زیستی مستمر (Continuous biosensing)
۲. حسگرهای تشخیص سریع بر پایه سامانه های میکروفلوییدیک
۳. طراحی و ساخت نانوحسگرهای Lateral Flow Assay
۴. حسگرهای تشخیص سریع ویروس COVID-19 (بخش ویژه)
۵. حسگرهای تشخیص سریع غیرمتعارف
۶. حسگرهای پوشیدنی
. 🗓مهلت دریافت طرح تا ۱۵ تیر ماه ۹۹ می باشد .

🌐جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال یا سایت رویداد مراجعه نمایید:
Instagram: @nanobiotech__lab
Telegram: @fast_diagnostic
http://fast-diagnostic.com
.

‐———–‐———————————
#nanobiosensor
#nanotechnology
#biosensor
#rapid_test
#rapid_diagnostic
#fast_diagnostic
#نانوبیوسنسور
#بیوسنسور
#تشخیص_سریع
#رپید_تست
#نانوبیوتکنولوژی