جلسه چهارم داوری طرح ها

چهارمین جلسه داوری طرح های دریافتی روز چهارشنبه مورخ ۱ خرداد ماه  ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این جلسه فناوران گرامی با حضور خود به ارائه طرح های نوآورانه و پرسش  و پاسخ با داوران ارجمند پرداختند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.