وزارت صنعت، معدن وتجارت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.