مقالات

مروری بر اصول علمی طراحی و ساخت نانو حسگر‎های زیستی اندازه گیری گلوکوز خون و کنترل دیابت

چکیده طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی با قابلیت تشخیص سریع به یکی از زمینه های تحقیقاتی جذاب در نانوفناوری تبدیل شده است؛ نانوحسگر های زیستی ابزار های تشخیصی هستند که در ساخت آنها از یک جزء زیستی و یک جزء نانومتری استفاده می شود؛ نانو حسگر…